pardavimo sąlygos

PARDAVIMO SĄLYGOS

 1. Kokie asmeniniai duomenys bus tvarkomi

 

 • vardas;
 • kontaktinė informacija- tokia kaip telefono numeris ir el. pašto adresas;
 • pirkėjo adresas ir pristatymo adresas;
 • banko sąskaitos numeris;
 • prekių ir paslaugų kaina, taip pat ir apmokėjimo data (pirkimo istorija);
 • pirkėjo aptarnavimo informacija;
 • kita informacija susijusi su pirkėjui pateiktomis apklausomis ir/ar pasiūlymais;

Jūs galite paskaityti daugiau apie asmeninių duomenų tvarkymą šiame puslapyje.

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

Pardavimo sąlygos taikomos teisėms ir įsipareigojimams, išplaukiantiems iš klientų (toliau vadinama Klientu) e. parduotuvėje Dermalogica.lt perkamų prekių iš Kivilaine OÜ (toliau vadinama Dermalogica.lt).

Registruojantis Dermalogica.lt vartotoju ir (arba) perkant prekių iš e. parduotuvės, taikomos šios sutarties sąlygos bei iš Lietuvių Respublikos teisės aktų išplaukiančios teisės ir įsipareigojimai.

Dermalogica.lt pasilieka teisę keisti pardavimo sąlygas ir pardavimo kainas. Minėti pakeitimai yra nurodomi Dermalogica.lt interneto svetainėje.

 

 1. PARDAVIMO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

Dermalogica.lt parduoda, o Klientas perka e. parduotuvėje parduodamas prekes.

Pardavimo sutartis tarp Dermalogica.lt ir Kliento įsigalioja tada, kai po užsakymo patvirtinimo atitinkama suma yra įskaitoma į Kivilaine OÜ banko sąskaitą.

Klientas, įformindamas užsakymą Dermalogica.lt e. parduotuvėje ir atlikdamas mokėjimą, patvirtina, kad jis susipažino su pardavimo sąlygomis ir su jomis sutinka.

 

 1. KAINOS

Visos Dermalogica.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomos kainos yra pateikiamos eurais ir yra su pridėtinės vertės mokesčiu (22 %).

Dermalogica.lt pasilieka teisę koreguoti kainas. Jeigu Klientas pateikė savo užsakymą iki to laiko, kol įsigaliojo kainų pakeitimai, jam galioja kaina, nurodyta sąskaitoje užsakymo įforminimo momentu. Klientas neturi teisės reikalauti kompensuoti kainų skirtumo.

 

 1. UŽSAKYMO ĮFORMINIMAS IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

Apmokėdamas užsakymą, Klientas gali pasirinkti jam tinkamą mokėjimo būdą: mokėti pasinaudojant Swedbank, SEB banko, DNB banko, Nordea banko, Šiaulių banko, Medicinos banko, PayPal, Visa/Mastercard ir Lietuvos kredito unijos banko nuoroda ar kredito kortele. Klientas turi sumokėti 100 % užsakymo sumos, norėdamas patvirtinti užsakymą.

Laikoma, kad pardavimo sutartis yra pasirašyta, ir užsakymo vykdymas pradedamas iš karto, kai Klientas sumoka 100 % užsakymo sumos, patvirtindamas užsakymą.

Elektroninėje Dermalogica.lt parduotuvėje galima atsiskaityti, pasinaudojus:
Swedbank, SEB ja Luminor bei kreditine kortele.

 

 1. PRISTATYMAS

Įsigalėjus pardavimo sutarčiai (Klientui apmokėjus sąskaitą), Dermalogica.lt sukomplektuoja užsakymą ir perduoda jį logistikos partneriams pristatyti.

Dermalogica.lt. parduotuvėje nurodyti pristatymo terminai galioja nuo sąskaitos apmokėjimo akimirkos.

Apie pristatymo adreso ar susitarto pristatymo laiko pasikeitimą Klientas Dermalogica.lt įsipareigoja informuoti nedelsdamas, prieš Dermalogica.lt pristatant prekes.

Nuo Užsakyme pateiktų duomenų tikslumo ir teisingumo priklauso, ar pavyksta išvengti vėlavimų ir nesusipratimų, pristatant prekes. Dermalogica.lt neatsako už prekių pristatymo vėlavimą ir sukeltą nesusipratimą, jeigu vėlavimą ar nesusipratimą lėmė Kliento pateikti netikslūs duomenys, įforminant užsakymą.

Transportavimo metu apgadintos siuntos, kai apgadinamos ne prekių pakuotės, o prekės, Klientui yra pakeičiamos. Jei prekių pakeisti neįmanoma, Klientui atlyginame visą prekių vertę.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

Remiantis Prievolės teisės įstatymo 56 paragrafo 1 str., klientas turi teisę nutraukti sutartį per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo prekių gavimo.

Grąžinama prekė turi būti nenaudota, neapgadinta ir originalioje pakuotėje.

Prekės grąžinimo išlaidas padengia klientas, išskyrus atvejus, kuomet grąžinimo priežastimi yra užsakymo neatitinkanti arba brokuota prekė.

Norint grąžinti prekę, laisva forma turi būti pildoma prekės grąžinimo paraiška ir siunčiama el. paštu info@ Dermalogica.lt per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos. Prekės grąžinimo paraiškoje turi būti paminėtas Kliento vardas, prekės pavadinimas ir sąskaitos arba užsakymo numeris.

Pinigai už grąžinamą prekę Klientui yra grąžinami nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo grąžinimo paraiškos gavimo. Be grąžinamos prekės vertės Klientui taip pat grąžinamos ir prekės pristatymo išlaidos.

 

 1. PRETENZIJŲ PATEIKIMO TVARKA

Remiantis Prievolių teisės įstatymu, Klientas 2 metų laikotarpiu, skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos, turi teisę pateikti pretenziją, jeigu paaiškėja, kad prekė neatitinka sutartinių sąlygų. Jeigu defektas aptinkamas per pirmuosius šešis mėnesius, laikoma, kad prekė pirkimo metu jau buvo brokuota. Defekto pobūdį nustato pardavėjas.

Klientas, pastebėjęs, kad prekė brokuota, įsipareigoja apie tai pranešti Dermalogica.lt el. pašto adresu info@dermalogica.lt ir pateikti šią informaciją: vardą, kontaktinius duomenis ir aprašyti prekės defektą. Atitinkama paraiška turi būti išsiųsta ne vėliau nei praėjus 2 mėnesiams nuo tada, kai defektas buvo pastebėtas.

Dermalogica.lt neatsako už:

Prekės apgadinimą, atsiradusį dėl Kliento kaltės arba Kliento aplaidumo;

Defektus, atsiradusius prekę naudojant ne pagal paskirtį;

Natūralų prekės susidėvėjimą, prekę naudojant įprastai.

 

 1. ATSAKOMYBĖ IR NENUGALIMA JĖGA

Dermalogica.lt atsako prieš Klientą ir Klientas atsako prieš Dermalogica.lt už kitai šaliai padarytą žalą, atsiradusią pažeidus šias sąlygas, Estijos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais be tvarka.

Dermalogica.lt neatsako už Klientui padarytą žalą ar vėlavimą pristatyti prekę, jeigu žalą ar prekės pristatymo vėlavimą lėmė aplinkybės, kurių Dermalogica.lt negalėjo išvengti ar numatyti.

 

 1. PRIVATUMAS

Klientas, naudodamasis Dermalogica.lt internetine svetaine, duoda aiškų ir pagrįstą sutikimą Dermalogica.lt savo asmens duomenims apdoroti.

Dermalogica.lt naudoja Kliento pateiktą informaciją tik Kliento pirkimo užsakymui atlikti ir šios informacijos neatskleidžia trečiosioms šalims.

 

 1. KITOS SĄLYGOS

Iš šių sąlygų kylančius nesutarimus bei ginčus šalys pirmiausia stengiasi išspręsti derybomis. Jeigu iš Sutarties kylančių ginčų nepavyksta išspręsti šalių derybomis, Klientas savo teisėms apginti gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar į teismą. Dermalogica.lt savo teisėms apginti gali kreiptis į teismą.