privatumo nuostatos

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Duomenų tvarkytojas yra dermalogica.lt internetinė parduotuvė Kivilaine OÜ, registracijos kodas: 10074074, telefono nr +372 6057057 ir el. paštas: info@dermalogica.lt (toliau Pardavėjas).

 

 1. Kokie asmens duomenys tvarkomi

vardas;

kontaktinė informacija: telefono numeris ir adresas;

mokėtojo adresas ir pristatymo adresas;

banko sąskaitos numeris;

prekių ir paslaugų kainos, duomenys, susiję su mokėjimais (pirkimo istorija);

klientų aptarnavimo informacija;

kita informacija, susijusi su klientų apklausomis ir (arba) pasiūlymais.

Daugiau apie slapukų naudojimą ir įrašymą galite sužinoti šiame puslapyje.

 

 1. Kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys

PAsmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį su klientu. Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, apskaitos ir vartotojų ginčų sprendimo).

Asmeniniai duomenys naudojami klientų užsakymų tvarkymui ir prekių pristatymui.

Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekės, kiekis, kliento duomenys) naudojami įsigytų prekių ir paslaugų apžvalgai bei klientų pageidavimų analizei.

Banko sąskaitos numeris naudojamas pinigų klientui grąžinimui

Asmeniniai duomenys, pvz. el. pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas, apdorojami, siekiant išspręsti visus su prekių ar paslaugų teikimu susijusius klausimus klientų aptarnavimui.

Internetinės parduotuvės naudotojo IP adresas arba kiti kliento internetiniai identifikatoriai apdorojami internetinės parduotuvės, kaip informacinės visuomenės paslaugos, teikimui ir interneto naudojimo statistikos rengimui.

 

 1. Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems asmenims

Pardavėjas saugo kliento asmeninius duomenis, kurie jam yra žinomi registruojantis ir naudojant vartotojo paskyrą, ir juos skelbia tretiesiems asmenims tik su kliento sutikimu, išskyrus atvejus, kai įpareigojimas ar teisė skelbti duomenis atsiranda per teisės aktus. Internetinės parduotuvės klientas pripažįsta, kad Pardavėjas norėdamas suteikti klientui tinkamas paslaugas, turi teisę tvarkyti jo duomenis, įskaitant kliento duomenų perdavimą šalims, susijusioms su pirkėjo teikiamomis paslaugomis. Įgaliotų šalių sąrašas:

Informacinių technologijų paslaugų teikėjai – Asmens duomenys perduodami IT paslaugų teikėjams, nes jie reikalingi e-parduotuvės funkcionalumui ir duomenų saugojimui užtikrinti.

Statistikos rinkimas – informacijos rinkimas, kad būtų galimybė geriau naudotis elektroninės parduotuvės klientų patirtimi.

Kivilaine OÜ yra vyriausiasis asmens duomenų tvarkytojas ir perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, įgaliotam duomenų tvarkytojui Maksekeskus AS.

 

 1. Saugumas ir duomenų prieiga

Internetinė parduotuvė imasi atitinkamų fizinių, organizacinių ir informacinių technologijų saugumo priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ar atskleidimo.

Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems internetinės parduotuvės duomenų tvarkytojams – asmens duomenys tvarkomi pagal internetinės parduotuvės ir įgalioto tvarkytojo sudarytą sutartį. Įgaliotieji tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones tvarkant asmens duomenis.

 

 1. Asmens duomenų tikrinimas ir keitimas

Internetinėje parduotuvėje įrašyti asmens duomenys gali būti tikrinami arba keičiami naudojantis internetinės parduotuvėspaskyros valdymu . Jei pirkimas buvo atliktas kliento (be vartotojo paskyros), užklausa apie asmens duomenis gali būti pateikta naudojant informacijos prašymo formą.

 

 1. Sutikimo atšaukimas

Jei asmens duomenys tvarkomi pagal kliento sutikimą, klientas turi teisę atšaukti savo sutikimą per internetinės parduotuvėspaskyros valdymą.

 

 1. Išsaugojimas

Kai kliento paskyra internetinėje parduotuvėje yra uždaroma, bet kokie asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai tokie duomenys turi būti saugomi apskaitai ar vartotojų ginčų sprendimui.

Jei pirkimas internetinėje parduotuvėje yra atliktas lankytojo (be vartotojo paskyros), individuali pirkimo istorija bus saugoma trejus metus.

Ginčų, susijusių su mokėjimais ar vartotojų ginčais, atvejais asmens duomenys saugomi iki ieškinio įvykdymo arba iki pasibaigiant senaties terminui (trejiems metams).

Apskaitai reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

 

 1. Ištrinimas

Internetinėje parduotuvėje prie vartotojo paskyros įrašyti asmens duomenys gali būti ištrinti per internetinės parduotuvėspaskyros valdymą .

Jūs galite pateikti prašymą dėl kitų asmens duomenų ištrynimo naudodami informacijos formą. Į prašymą ištrinti duomenis atsakoma ne vėliau kaip per mėnesį, o duomenų ištrynimo laikotarpis prireikus patikslinamas.

 

 1. Perdavimas

Galite pateikti prašymą dėl kitų asmens duomenų perdavimo,naudodami informacijos formą. Į prašymą perduoti duomenis atsakoma ne vėliau kaip per mėnesį, kai klientų aptarnavimo centras nustato tapatybę ir pateikia pranešimą apie asmens duomenis, taikomus perdavimui.

 

 1. Tiesioginės rinkodaros pranešimai

Tiesioginis rinkodaros pranešimams siunčiami naudojant el. paštą arba telefono numerį, jei klientas pateikė atitinkamą sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginių rinkodaros pranešimų, el. pašto antraštėje turi būti pasirinkta atitinkama nuoroda arba susisiekta su klientų aptarnavimo centru.

Jei asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas turi teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimus dėl pirminio ar vėlesnio jo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant profilio analizes, susijusias su tiesiogine rinkodara, parengimą, pranešdami apie tai klientų aptarnavimo centrui el. paštu.

 

 1. Ginčų sprendimas

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, išsprendžiami klientų aptarnavimo centro pagalba (kontaktinė informacija apie klientų aptarnavimą).