Teisinis pranešimas

Prieigą prie šios bendrovės „Kivilaine OÜ“ interneto svetainės ir jos naudojimą reguliuoja šios sąlygos it Estijos Respublikos įstatymai.

Autoriaus teisės

Autoriaus teisės © Kivilaine OÜ 2020. Visos teisės saugomos. Visi šioje interneto svetainėje esantys tekstai, nuotraukos, garsas, programinė įranga ir kitos materialios autoriaus teisės bei kitos intelektualiosios nuosavybės teisės priklauso bendrovei „Kivilaine OÜ“ ir susijusioms bendrovėms arba yra naudojamos su atitinkamu savininko leidimu. Nuorodos į susijusias bendroves apima visus bendrovės „Kivilaine OÜ“ narius.

Jums yra leidžiama naršyti šioje svetainėje ir atkurti ištraukas spausdinant, atsisiunčiant į standųjį diską ir platinant kitiems asmenims, tačiau bet kokiu atveju tik nekomerciniais, informaciniais ir asmeniniais tikslais. Bet kurios interneto svetainės dalies kopijos negalima parduoti ar platinti komerciniais tikslais, jos negalima modifikuoti ar integruoti į kitus darbus, leidinius ar interneto svetaines popieriuje ar elektronine forma, įskaitant paskelbimą bet kurioje kitoje interneto svetainėje. Kitos licencijos ar teisės nesuteikiamos

Prekių ženklai

Visi šioje interneto svetainėje naudojami prekių ženklai priklauso bendrovei „Kivilaine OÜ“ ir susijusioms bendrovėms licencijoms arba yra naudojami licencijų pagrindu.

Turinys

Informacija šioje svetainėje yra teikiama sąžiningai, tačiau yra skirta tik bendriesiems informaciniams tikslams. Ja neturėtų būti pasikliauta jokiu konkrečiu tikslu ir nesuteikiama jokių garantijų dėl jos tikslumo ar išsamumo.

Bendrovė „Kivilaine OÜ“ ir jos filialai, darbuotojai ar atstovai neatsako už jokią žalą ar išlaidas, atsirandančias dėl šios ar kitos susijusios interneto svetainės naudojimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, negautą pelną, atsitiktinius ar išvestinius nuostolius.

Visi komentarai, pasiūlymai, grafika, idėjos (įskaitant produktų ir reklamos idėjas) ir kita informacija ar medžiaga, kurią perduodate bendrovei „Kivilaine OÜ“ per šią interneto svetainę, tampa ir lieka išimtine bendrovės „Kivilaine OÜ“ nuosavybe, įskaitant bet kokias būsimas teises į tokius pranešimus, net jei šios sąlygos vėliau bus pakeistos ar anuliuotos.

Tai reiškia, kad jūs atsisakote bet kokių nuosavybės teisių į tokius pateikimus ir pripažįstate bendrovės „Kivilaine OÜ“ neribotą teisę naudoti jas (ar panašią medžiagą ar idėjas) bet kurioje laikmenoje, dabar ir ateityje, be išankstinio įspėjimo, be jokios kompensacijos ar kitokios atsakomybės prieš jus ar bet kurį kitą asmenį. Tai taip pat reiškia, kad bendrovė „Kivilaine OÜ“ neprivalo laikyti jūsų informacijos konfidencialia.

Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus ir patobulinimus šioje interneto svetainėje, taip, kaip manome esant reikalinga ir be išankstinio įspėjimo.

Apribota informacija

Įvairiose interneto svetainės vietose jums gali būti suteiktos automatinės nuorodos į kitas svetaines, susijusias su tam tikru šios interneto svetainės aspektu. Tai nereiškia, kad bendrovė „Kivilaine OÜ“ ar jos filialai būtinai yra susiję su kita svetaine ar jų savininku.

Bendrovės „Kivilaine OÜ“ ketinimas yra padėti jums surasti kitas jus dominančias svetaines, tačiau bendrovė „Kivilaine OÜ“ ir jos darbuotojai bei atstovai nėra atsakingi už jokias kitas svetaines ar jose esančią informaciją, kurios nepatikrino bendrovė „Kivilaine OÜ“ ar jos susijusios įmonės.

Jei pastebite, kad naršote kitoje interneto svetainėje, galite grįžti į šią svetainę spustelėdami rodyklę „atgal“ arba į paieškos laukelį įvedę dermalogica.com domeno adresą.

www.dermalogica.lt